הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
פנסיה היא תוכנית חיסכון לגיל פרישה (פנסיית זקנה), הכוללת גם כיסוי למקרה מוות (פנסיית שאירים) וכיסוי למקרה אובדן כושר העבודה (פנסיית נכות).
כל אחד משלושת הכיסויים לעיל (זקנה, נכות או שארים) משולם לזכאים ע"י קרן הפנסיה, באמצעות קצבאות חודשיות.
זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון  אחיד.
כאמור, החל משנת 2008 קיים חוק פנסיית חובה, שלפיו כל מעסיק במדינת ישראל חייב לצרף את עובדיו לביטוח פנסיוני.
 

לייעוץ מקצועי צרו עמנו קשר